W贸zek sklepowy

 • Brak produkt贸w w koszyku.

W贸zek sklepowy

 • Brak produkt贸w w koszyku.

Regulamin sklepu internetowego

 1. Postanowienia og贸lne
  1. Niniejszy regulamin okre艣la warunki i zasady sk艂adania i realizacji zam贸wie艅 zwi膮zanych ze sprzeda偶膮 produkt贸w dokonywan膮 za po艣rednictwem Sklepu internetowego Laura Guidi sp. z.o.o. Sp. komandytowa, , warunki i spos贸b odst膮pienia przez strony od realizacji dokonanego zam贸wienia oraz tryb post臋powania reklamacyjnego.
  2. Regulamin jest regulaminem 艣wiadczenia us艂ug drog膮 elektroniczn膮 w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮 w zakresie us艂ug realizacji zam贸wie艅 zwi膮zanych ze sprzeda偶膮 produkt贸w dokonywan膮 za po艣rednictwem sklepu internetowego Laura Guidi sp. z.o.o. Sp. komandytowa, .
  3. Sklep internetowy Laura Guidi sp. z.o.o. Sp. komandytowa, jest prowadzony przez Laura Guidi sp. z.o.o. Sp. komandytowa, 聽 z o.o. z siedzib膮 w Grodzisku Mazowieckim.
Adres g艂贸wnej siedziby: Adres do zwrot贸w:
Laura Guidi sp. z.o.o.

Sp. komandytowa,
ul. Sienkiewicza 45
05-825 Grodzisk Mazowiecki

 

聽Laura Guidi sp. z.o.o.

Sp. komandytowa,
ul. Sienkiewicza 45
05-825 Grodzisk Mazowiecki

Telefon: 784聽471聽195 聽聽lub 602聽194聽920

e-mail:聽sklep@lauraguidi.pl

Telefon: 784聽471聽195 聽聽lub 602聽194 920

e-mail:聽sklep@lauraguidi.pl

 1. Kontakt ze Sklepem internetowym Laura Guidi sp. z.o.o. Sp. komandytowa, jest mo偶liwy:
  • bezpo艣rednio z obs艂ug膮 sklepu w godzinach od 8.00 do 16.00 od poniedzia艂ku do pi膮tku pod numerem telefonu tel.: +48聽聽784 471 195 聽聽lub 602 194 920 lub adresem e-mail: sklep@lauraguidi.pl
  • za po艣rednictwem formularza kontaktowego dost臋pnego na stronie Sklepu internetowego Lauda Guidi –聽聽przez 24 godziny 7 dni w tygodniu.
 2. Zapoznanie si臋 z Regulaminem przed rozpocz臋ciem korzystania ze Sklepu internetowego Laura Guidi sp. z.o.o. Sp. komandytowa, jest obowi膮zkiem os贸b korzystaj膮cych ze Sklepu internetowego Laura Guidi sp. z.o.o. Sp. komandytowa, .
 1. U偶yte w Regulaminie poj臋cia oznaczaj膮:
  • Sklep/Sklep internetowy Laura Guidi sp. z.o.o. Sp. komandytowa, 鈥聽sklep internetowy prowadzony przez Laura Guidi sp. z.o.o. Sp. komandytowa, 聽 z o.o. dost臋pny pod adresem e.lauraguidi.pl, za po艣rednictwem kt贸rego U偶ytkownik mo偶e dokona膰 Zam贸wienia;
  • Sprzedawca聽鈥 sp贸艂ka Laura Guidi sp. z.o.o. Sp. komandytowa, z o.o. z siedzib膮 w Grodzisku Mazowieckim, prowadz膮ca Sklep internetowy Laura Guidi sp. z.o.o. Sp. komandytowa, ;
  • Laura Guidi sp. z.o.o. Sp. komandytowa, 鈥 sp贸艂ka Laura Guidi sp. z.o.o. Sp. komandytowa, 聽 z o.o. z siedzib膮 w Grodzisku Mazowieckim, ul. Sienkiewicza 45 , 05-825 Grodzisk Mazowiecki, NIP 529-166-40-60, REGON 015331426, zarejestrowany pod numerem KRS 0000148763 przez S膮d Rejonowy dla Miasta Sto艂ecznego Warszawy, XIV Wydzia艂 Gospodarczy Krajowego Rejestru S膮dowego; kapita艂 zak艂adowy: 50.000,00 z艂;
  • Zam贸wienie– o艣wiadczenie woli U偶ytkownika (Klienta), zmierzaj膮ce bezpo艣rednio do zawarcia Umowy Sprzeda偶y Produkt贸w za po艣rednictwem Sklepu, okre艣laj膮ce rodzaj i liczb臋 oraz inne cechy Produktu, w tym Zam贸wienie bez Rejestracji,
  • Zam贸wienie bez Rejestracji鈥 o艣wiadczenie woli U偶ytkownika, zmierzaj膮ce bezpo艣rednio do zawarcia Umowy Sprzeda偶y Produkt贸w za po艣rednictwem Sklepu, okre艣laj膮ce rodzaj i liczb臋 oraz inne cechy Produktu z pomini臋ciem Rejestracji, sk艂adane za pomoc膮 formularza 鈥瀂am贸wienie bez Rejestracji鈥 znajduj膮cego si臋 na stronie internetowej Sklepu;
  • Koszyk鈥 element Sklepu, gdzie Klient wskazuje szczeg贸艂y Zam贸wienia takie jak: adres dostawy, dane do faktury, spos贸b dostawy, spos贸b p艂atno艣ci oraz inne dane, je偶eli ich udost臋pnienie jest konieczne dla realizacji Zam贸wienia;
  • Umowa Sprzeda偶y鈥 umowa sprzeda偶y w rozumieniu przepis贸w Kodeks cywilnego, zawierana pomi臋dzy Sprzedawc膮 a U偶ytkownikiem (Klientem) z wykorzystaniem Sklepu internetowego Laura Guidi sp. z.o.o. Sp. komandytowa, ;
  • Us艂ugi鈥 us艂ugi zwi膮zane z przyjmowaniem i realizacj膮 Zam贸wie艅 na Produkty prezentowane w Sklepie;
  • Produkt鈥 artyku艂 dost臋pny do zam贸wienia w Sklepie internetowym Laura Guidi sp. z.o.o. Sp. komandytowa, ;
  • U偶ytkownik鈥 osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadaj膮ca osobowo艣ci prawnej, kt贸ra korzysta ze Sklepu w jakikolwiek spos贸b, np. dokonuj膮c Rejestracji, sk艂adaj膮c Zam贸wienia lub Zam贸wienia bez Rejestracji lub w inny spos贸b;
  • Klient鈥 U偶ytkownik, kt贸ry zawar艂 ze Umow臋 Sprzeda偶y za po艣rednictwem Sklepu (zar贸wno Konsument, jak i Przedsi臋biorca);
  • Konsument鈥 osoba fizyczna dokonuj膮ca czynno艣ci prawnej niezwi膮zanej bezpo艣rednio z jej dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮 lub zawodow膮 w rozumieniu art. 22鹿 Kodeksu Cywilnego;
  • Przedsi臋biorca聽鈥 osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o kt贸rej mowa w art. 33鹿 搂 1 Kodeksu Cywilnego, dokonuj膮ca czynno艣ci w zwi膮zku z prowadzon膮 przez siebie dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮 lub zawodow膮;
  • Konto鈥 podstrona strony Sklepu, prowadzona dla zarejestrowanego U偶ytkownika pod unikaln膮 nazw膮 U偶ytkownika (Login), w ramach kt贸rej U偶ytkownik ma mo偶liwo艣膰 m.in. zarz膮dzania danymi osobowym i zarz膮dzania stanem z艂o偶onych przez niego Zam贸wie艅; korzystanie z Konta wymaga dokonania Rejestracji oraz ka偶dorazowego podania Loginu i Has艂a;
  • Rejestracja聽– bezp艂atna procedura zak艂adania Konta w Sklepie, obejmuj膮ca wyb贸r Loginu, Has艂a, podanie niezb臋dnych dla korzystania z Us艂ug Sklepu danych osobowych oraz akceptacj臋 Regulaminu;
  • Login鈥 unikalna nazwa U偶ytkownika, umo偶liwiaj膮ca jego identyfikacj臋 w Sklepie, wybierana przez U偶ytkownika podczas Rejestracji;
  • Has艂o鈥 unikalny szereg znak贸w (cyfr, znak贸w specjalnych i/lub liter) wybrany przez Klienta podczas Rejestracji, s艂u偶膮cy do logowania si臋 w Sklepie celem potwierdzenia to偶samo艣ci Klienta;
  • Dostawca 鈥撀podmiot odpowiedzialny za dostaw臋 Produkt贸w obj臋tych Zam贸wieniem, wybrany przez U偶ytkownika w Zam贸wieniu;
  • Newsletter鈥 informacja handlowa dotycz膮ca Sprzedawcy, w tym聽w szczeg贸lno艣ci aktualnych promocji, nowych Produkt贸w oraz program贸w lojalno艣ciowych.
  • Regulamin鈥 niniejszy regulamin;
  • Kodeks cywilny聽鈥 ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. 鈥 Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 r. Nr 16, poz. 93, ze zm.)
  • Ustawa o ochronie niekt贸rych praw konsument贸w orazo odpowiedzialno艣ci za szkod臋 wyrz膮dzon膮 przez produkt niebezpieczny –ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niekt贸rych praw konsument贸w oraz o odpowiedzialno艣ci za szkod臋 wyrz膮dzon膮 przez produkt niebezpieczny (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 1225, ze zm.);
  • Ustawa o szczeg贸lnych warunkach sprzeda偶y konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego –聽ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczeg贸lnych warunkach sprzeda偶y konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1176, ze zm.);
  • Ustawa o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮– ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮 (Dz. U. 2002 r. Nr 144, poz. 1204, ze zm.);
  • Ustawa o ochronie danych osobowych鈥 ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.).
 2. Korzystanie ze Sklepu oraz prawa i obowi膮zki U偶ytkownika
  1. Korzystanie ze Sklepu jest mo偶liwe po uprzedniej Rejestracji U偶ytkownika poprzez wype艂nienie formularza rejestracyjnego zamieszczonego na stronie Sklepu. U偶ytkownik zainteresowany z艂o偶eniem Zam贸wienia bez Rejestracji mo偶e dokona膰 Zam贸wienia z pomini臋ciem procesu Rejestracji wybieraj膮c opcj臋 zam贸wienia 鈥瀂艂贸偶 zam贸wienie bez zak艂adania konta鈥 i wype艂niaj膮c dost臋pny po wyborze tej opcji formularz. Z艂o偶enie Zam贸wienia bez Rejestracji nie daje mo偶liwo艣ci 艣ledzenia historii Zam贸wie艅 czy podgl膮du Zam贸wienia i ka偶dorazowy zakup w Sklepie wymaga ponownego wprowadzenia okre艣lonych danych.
  2. Rejestracja, z艂o偶enie Zam贸wienia lub Zam贸wienia bez Rejestracji wymagaj膮 akceptacji Regulaminu.Zalogowanie si臋 w Sklepie, z艂o偶enie Zam贸wienia lub Zam贸wienia bez Rejestracji oznacza akceptacj臋 Regulaminu w jego aktualnym brzmieniu. Regulamin jest udost臋pniony U偶ytkownikom nieodp艂atnie za po艣rednictwem Sklepu, w spos贸b umo偶liwiaj膮cy jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
  3. Dokonuj膮c Rejestracji lub sk艂adaj膮c Zam贸wienie bez Rejestracji, U偶ytkownik wyra偶a zgod臋 na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych Laura Guidi sp. z.o.o. Sp. komandytowa, z o.o., w tym w szczeg贸lno艣ci imienia, nazwiska, numeru telefonu i pe艂nego adresu, zgodnie z Polityk膮 Prywatno艣ci Sklepu internetowego Laura Guidi sp. z.o.o. Sp. komandytowa, . Wyra偶aj膮c zgod臋 U偶ytkownik jednocze艣nie o艣wiadcza, i偶 przyjmuje do wiadomo艣ci, 偶e podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest r贸wnoznaczna z brakiem mo偶liwo艣ci sk艂adania Zam贸wie艅 w Sklepie.
  4. U偶ytkownik mo偶e wyrazi膰 zgod臋 na przetwarzanie jego danych osobowych dla cel贸w marketingowych. Zgoda ta mo偶e zosta膰 cofni臋ta w ka偶dym czasie na podstawie pisemnego o艣wiadczenia dor臋czonego Sprzedawcy.
  5. W celu ochrony danych osobowych, U偶ytkownicy zobowi膮zuj膮 si臋 do zachowania w poufno艣ci swojego Loginu i Has艂a. Zakazane jest u偶ywanie Konta U偶ytkownika przez osoby trzecie.
  6. Prawid艂owe i pe艂ne korzystanie przez U偶ytkownik贸w ze Sklepu wymaga ogl膮dania go w nast臋puj膮cych przegl膮darkach: Microsoft Internet Explorer 8 lub nowsza wersja, Mozilla Firefox 3.5 lub nowsza wersja, Google Chrome 6 lub nowsza wersja i Safari 5 lub nowsza wersja. Sprzedawca nie ma obowi膮zku udost臋pniania klientom urz膮dze艅 koniecznych do z艂o偶enia Zam贸wienia w Sklepie.
  7. W celu zapewnienia bezpiecze艅stwa U偶ytkownikom w zwi膮zku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje odpowiednie 艣rodki techniczne i organizacyjne. Z uwagi na fakt, i偶 nie istnieje zabezpieczenie gwarantuj膮ce w pe艂ni ochron臋 informacji i serwis贸w znajduj膮cych si臋 w Internecie, U偶ytkownik powinien przestrzega膰 ze swojej strony wszelkich 艣rodk贸w bezpiecze艅stwa obejmuj膮cych w szczeg贸lno艣ci odpowiedni膮 ochron臋 antywirusow膮 oraz zachowanie w poufno艣ci danych s艂u偶膮cych do logowanie w Sklepie.
  8. Dokonanie Rejestracji oznacza zgod臋 U偶ytkownika na logowanie si臋 do Konta U偶ytkownika os贸b upowa偶nionych przez Sprzedawc臋, w celu prawid艂owej obs艂ugi technicznej Konta (w szczeg贸lno艣ci w celu udzielenia pomocy na rzecz U偶ytkownika) oraz na otrzymywanie wiadomo艣ci generowanych przez Sklep, niezb臋dnych dla korzystania z konta i realizacji Zam贸wie艅.
  9. U偶ytkownikom Sklepu zabrania si臋 wpisywania i dostarczania tre艣ci sprzecznych z prawem.
 3. Warunki i tryb sk艂adania Zam贸wie艅
  1. U偶ytkownik ma mo偶liwo艣膰 dokonywania Zam贸wie艅 w Sklepie 24 godziny na dob臋 przez wszystkie dni w roku. Zam贸wienie jest mo偶liwe po zalogowaniu si臋 na uprzednio za艂o偶one Konto lub poprzez z艂o偶enie Zam贸wienia bez Rejestracji. Dokonuj膮c Zam贸wienia (w tym Zam贸wienia bez Rejestracji) U偶ytkownik sk艂ada ofert臋 zawarcia Umowy Sprzeda偶y zamawianych Produkt贸w ze Sklepem.
  2. Zam贸wienie dokonywane jest poprzez wyb贸r jednego lub kilku Produkt贸w, zamieszczonych na stronie internetowej Sklepu poprzez wskazanie ich nazw, koloru, rozmiaru, ewentualnie innych cech charakterystycznych dla Produktu oraz ilo艣ci, a nast臋pnie poprzez dodanie ich do Koszyka.
  3. Sk艂adaj膮c Zam贸wienie U偶ytkownik wskazuje r贸wnie偶 spos贸b oraz adres dostawy, adres e-mail, dokument ksi臋gowy b臋d膮cy potwierdzeniem sprzeda偶y, kt贸ry chce otrzyma膰 oraz spos贸b p艂atno艣ci. Sposoby p艂atno艣ci wraz z ich kosztami wskazane s膮 na stronie internetowej Sklepu. Zam贸wienie bez wskazania powy偶szych danych nie b臋dzie uwa偶ane za z艂o偶one. Wst臋pna weryfikacja Zam贸wienia zostanie dokonana przez wiadomo艣膰 e-mailow膮 wys艂an膮 na podany przez U偶ytkownika adres e-mail.
  4. W przypadku sk艂adania Zam贸wienia bez Rejestracji U偶ytkownik opr贸cz danych okre艣lonych w punktach 4.2. i 4.3. powy偶ej ma obowi膮zek ka偶dorazowego podania dodatkowych danych umo偶liwiaj膮cych jego identyfikacj臋 i oraz danych okre艣laj膮cych spos贸b kontaktu w postaci m.in. imienia i nazwiska, adresu e-mail, adresu pocztowego i telefonu kontaktowego. Bez podania wszystkich danych obj臋tych formularzem opcji zam贸wienia 鈥瀂艂贸偶 zam贸wienie bez zak艂adania konta鈥, zrealizowanie Zam贸wienia nie b臋dzie mo偶liwe i Zam贸wienie nie b臋dzie uwa偶ane za z艂o偶one.
  5. Zdj臋cia prezentuj膮ce Produkty umieszczone na stronie Sklepu maj膮 charakter pogl膮dowy i mog膮 nie oddawa膰 w ca艂o艣ci rzeczywistego wygl膮du Produktu ani nie pokazywa膰 wszystkich jego detali. Sklep nie odpowiada za r贸偶nice w wygl膮dzie lub kolorystyce zam贸wionych Produkt贸w, kt贸re wynikaj膮 z powod贸w technicznych lub zwi膮zanych z r贸偶nym odwzorowaniem kolor贸w i materia艂贸w (struktury, g臋sto艣ci) Produkt贸w na komputerach lub innych no艣nikach U偶ytkownik贸w.
  6. Sklep mo偶e oferowa膰 promocje, rabaty oraz inne korzystne dla Klienta formy czasowej modyfikacji okre艣lonych w Regulaminie warunk贸w Sprzeda偶y. Informacje o oferowanych promocjach, rabatach oraz innych modyfikacjach warunk贸w Sprzeda偶y, uwidocznione s膮 na stronie Sklepu. Postanowienia takie maj膮 pierwsze艅stwo przed postanowieniami Regulaminu. Momentem decyduj膮cym o warunkach Sprzeda偶y Produktu jest moment z艂o偶enia przez Klienta Zam贸wienia.
  7. Warunki sprzeda偶y Produkt贸w w Sklepie obowi膮zuj膮 wy艂膮cznie przy zakupach dokonywanych za pomoc膮 Sklepu internetowego Laura Guidi sp. z.o.o. Sp. komandytowa, i mog膮 r贸偶ni膰 si臋 od warunk贸w sprzeda偶y Produkt贸w w sieci salon贸w Laura Guidi sp. z.o.o. Sp. komandytowa, . Promocje oraz rabaty obowi膮zuj膮ce w sieci salon贸w Laura Guidi sp. z.o.o. Sp. komandytowa, , nie obowi膮zuj膮 przy zakupach dokonywanych w Sklepie internetowym Laura Guidi sp. z.o.o. Sp. komandytowa, , chyba 偶e zaznaczono inaczej.
  8. Cenniki lub reklamy umieszczone w Sklepie stanowi膮 informacj臋 handlow膮 oraz zaproszenie do zawarcia Umowy Sprzeda偶y, natomiast nie stanowi膮 oferty w rozumieniu przepis贸w Kodeksu cywilnego.
 4. Ceny Produkt贸w
  1. Wszystkie ceny Produkt贸w wskazane w Sklepie s膮 wyra偶one w z艂otych polskich i s膮 cenami brutto (zawieraj膮cymi podatek VAT).
  2. Cena podana przy Produkcie jest wi膮偶膮ca w chwili z艂o偶enia przez U偶ytkownika Zam贸wienia i nie podlega negocjacjom. Ostateczna cena (cena ca艂ego Zam贸wienia wraz z ewentualnymi rabatami) jest ka偶dorazowo potwierdzana Klientowi w momencie zatwierdzania Zam贸wienia przed jego wys艂aniem. Wskazana cena jest r贸wnie偶 potwierdzana na wysy艂anym z towarem dokumencie sprzeda偶y (paragon fiskalny lub faktura VAT).
  3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produkt贸w znajduj膮cych si臋 na stronie Sklepu oraz wprowadzania innych zmian w prezentowanej gamie Produkt贸w. Zmiany te nie naruszaj膮 praw os贸b, kt贸re zawar艂y Umow臋 Sprzeda偶y Produkt贸w prezentowanych do sprzeda偶y przez Sklep przed dokonaniem zmian.
 5. Przyjmowanie i realizacja zam贸wienia
  1. Umowa Sprzeda偶y zawarta jest z chwil膮 potwierdzenia Zam贸wienia przez Sklep, wys艂anego na adres e-mailowy podany przez U偶ytkownika. Z t膮 chwil膮 U偶ytkownik staje si臋 Klientem Sklepu.
  2. Sklep rozpoczyna realizacj臋 Zam贸wienia niezw艂ocznie po zaksi臋gowaniu wp艂aty przez U偶ytkownika na koncie Sprzedawcy lub potwierdzeniu przez serwis 艣wiadcz膮cy us艂ugi po艣rednictwa przy dokonywaniu wp艂at przez internet, 偶e wp艂ata zosta艂a dokonana.
  3. W odniesieniu do Zam贸wie艅 op艂acanych z g贸ry (przedp艂ata) w przypadku braku zaksi臋gowania na koncie Sprzedawcy wp艂aty w ci膮gu 7 dni od dnia z艂o偶enia Zam贸wienia lub w przypadku, gdy serwis 艣wiadcz膮cy us艂ugi po艣rednictwa przy dokonywaniu wp艂at przez internet, 偶e nie potwierdzi w terminie 7 dni od dnia z艂o偶enia Zam贸wienia, 偶e wp艂ata zosta艂a dokonana, Zam贸wienie ulega anulowaniu, o czym U偶ytkownik zostanie poinformowany przez Sklep.
  4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odst膮pienia od realizacji Zam贸wienia ze wzgl臋du na brak mo偶liwo艣ci wywi膮zania si臋 z realizacji z艂o偶onego Zam贸wienia, w przypadku, gdy dane podane przez Klienta s膮 niepe艂ne, b艂臋dne lub wzbudzaj膮 uzasadnione w膮tpliwo艣ci co do ich prawdziwo艣ci. O ka偶dorazowym odst膮pieniu od realizacji Zam贸wienia Sprzedawca powiadomi Klienta ze wskazaniem przyczyny.
  5. Wszystkie Produkty prezentowane na stronie Sklepu s膮 Produktami dost臋pnymi, o ile na stronie Sklepu nie zastrze偶ono inaczej. Jednak偶e w wyj膮tkowych sytuacjach (np. w przypadku r贸wnoczesnego z艂o偶enia zam贸wienia na ten sam Produkt przez kilku Klient贸w) Produkt mo偶e by膰 niedost臋pny. W takim wypadku Sprzedawca ma prawo do odst膮pienia od realizacji umowy, o czym Klient zostanie poinformowany niezw艂ocznie, nie p贸藕niej ni偶 3 dni od dnia z艂o偶enia Zam贸wienia, a uiszczona zap艂ata zostanie mu zwr贸cona.
  6. W przypadku niedost臋pno艣ci cz臋艣ci Produkt贸w obj臋tych Zam贸wieniem i braku mo偶liwo艣ci realizacji Zam贸wienia w tej cz臋艣ci w terminie 3 dni, Klient zostanie poinformowany przez obs艂ug臋 Sklepu o stanie Zam贸wienia i podejmuje decyzj臋 b膮d藕 o cz臋艣ciowej realizacji z艂o偶onego Zam贸wienia, b膮d藕 o anulowania ca艂o艣ci Zam贸wienia.
  7. Ilo艣膰 Produkt贸w przeznaczona do sprzeda偶y promocyjnej oraz wyprzeda偶y jest ograniczona. Realizacja Zam贸wie艅 na Produkty tego rodzaju nast臋puje wed艂ug kolejno艣ci wp艂ywania potwierdzonych Zam贸wie艅, a偶 do wyczerpania si臋 zapas贸w obj臋tych t膮 form膮 sprzeda偶y. O wyczerpaniu si臋 Produkt贸w obj臋tych sprzeda偶膮 promocyjn膮 lub wyprzeda偶膮, Sklep informuje Klienta, stosownie do punktu 6.5. Regulaminu.
  8. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy zrealizowania Zam贸wienia w sytuacji, kiedy historia wsp贸艂pracy podwa偶a wiarygodno艣膰 i rzetelno艣膰 Klienta.
 6. Dostawa Zam贸wienia
  1. Dostawa Produkt贸w odbywa si臋 za po艣rednictwem Dostawcy wskazanego przez U偶ytkownika w Zam贸wieniu b膮d藕 poprzez odbi贸r osobisty w wybranym salonie Laura Guidi sp. z.o.o. Sp. komandytowa, . Czas dostawy jest ustalany zgodnie z deklarowanymi przez przewo藕nik贸w terminami dostawy.
  2. Zam贸wienie zostaje przekazane Dostawcy w ci膮gu 5 dni roboczych od chwili z艂o偶enia Zam贸wienia, nie wcze艣niej jednak ni偶 przed zaksi臋gowaniem wp艂aty na koncie Sprzedawcy b膮d藕 przed potwierdzeniem przez serwis 艣wiadcz膮cy us艂ugi po艣rednictwa przy dokonywaniu wp艂at przez internet, 偶e wp艂ata zosta艂a dokonana – w odniesieniu do zam贸wie艅 op艂acanych z g贸ry (przedp艂ata). Wraz z Zam贸wieniem Klient otrzymuje informacje dotycz膮ce zawartej Umowy Sprzeda偶y, miejscu i sposobie sk艂adania reklamacji oraz prawie wypowiedzenia umowy.
  3. Zaleca si臋 podczas odbioru dostarczonej przesy艂ki sprawdzenie w obecno艣ci przedstawiciela Dostawcy kompletno艣ci zawarto艣ci Zam贸wienia, stanu opakowania zewn臋trznego i stanu zam贸wionego Produktu. W przypadku zauwa偶onych nieprawid艂owo艣ci nale偶y sporz膮dzi膰 wraz z przedstawicielem Dostawcy protok贸艂 szkody podpisany przez Klienta lub jego pe艂nomocnika oraz przedstawiciela Dostawcy oraz zawiadomi膰 Sklep.
  4. Informacje podawane przez Klienta, umo偶liwiaj膮ce realizacj臋 Zam贸wienia powinny by膰 zgodne z prawd膮, aktualne, pe艂ne oraz dok艂adne. W innym przypadku Sklep nie ma mo偶liwo艣ci dostarczenia z艂o偶onego Zam贸wienia i nie ponosi odpowiedzialno艣ci za jego niezrealizowanie.
  5. W przypadku, gdy Sklep okre艣la czas, w ci膮gu kt贸rego Klient otrzyma Zam贸wienie, Zam贸wienie obejmuj膮ce Produkty o r贸偶nym czasie realizacji wysy艂ane jest w chwili skompletowania ca艂ego Zam贸wienia, a termin realizacji Zam贸wienia okre艣lany jest na podstawie Produktu o najd艂u偶szym czasie realizacji zam贸wienia.
  6. Pr贸ba dor臋czenia przesy艂ki nast臋puje dwa razy. Po nieskutecznej pr贸bie dor臋czenia przesy艂ki, Produkt zostanie zwr贸cony do Sklepu internetowego Laura Guidi sp. z.o.o. Sp. komandytowa, , o czym Klient zostanie powiadomiony poprzez wys艂anie do niego korespondencji na adres poczty elektronicznej podany w Zam贸wieniu. W przypadku Produkt贸w, w kt贸rych Klient zadeklarowa艂 p艂atno艣膰 przy odbiorze, po drugiej nieskutecznej pr贸bie dostarczenia przesy艂ki, zam贸wienie z艂o偶one przez Klienta zostaje automatycznie anulowane.
 7. Zwroty i wymiana Produktu
  1. U偶ytkownik (Klient) b臋d膮cy Konsumentem ma prawo odst膮pi膰 od Umowy Sprzeda偶y bez podania przyczyny w ci膮gu 14 dni od daty dor臋czenia mu Zam贸wienia, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie niekt贸rych praw konsument贸w oraz o odpowiedzialno艣ci za szkod臋 wyrz膮dzon膮 przez produkt niebezpieczny. Prawo odst膮pienia od Umowy Sprzeda偶y, o kt贸rym mowa w tym punkcie Regulaminu, nie ma zastosowania do Um贸w Sprzeda偶y zawieranych z Przedsi臋biorcami.
  2. Odst膮pienie od Umowy Sprzeda偶y nast臋puje聽w formie pisemnej, na podstawie wype艂nionego i podpisanego przez Klienta聽formularza zwrotu. Podpisany formularz nale偶y wraz ze zwracanym Produktem oraz ksi臋gowym dowodem zakupu (paragonem fiskalnym lub faktur膮 VAT) dor臋czy膰 Sprzedawcy na adres wskazany w pkt. 1.3. Regulaminu, w terminie 14 dni od daty odebrania Zam贸wienia.
  3. Odst膮pienie od Umowy Sprzeda偶y jest mo偶liwe w przypadku zwrotu Produktu nieuszkodzonego czynnikami mechanicznymi oraz nienosz膮cego 艣lad贸w u偶ycia. Zwrot Produktu nast臋puje na koszt Klienta. Zaleca si臋 odpowiednie zabezpieczenie zwracanego Produktu.
  4. W przypadku odst膮pienia od Umowy Sprzeda偶y Sklep zwr贸ci Klientowi zap艂acon膮 za Produkt cen臋, nie p贸藕niej ni偶 w ci膮gu 14 dni od dnia dor臋czenia Sklepowi zwracanego Produktu oraz o艣wiadczenia o odst膮pieniu od Umowy Sprzeda偶y, przelewem na rachunek bankowy, z kt贸rego zap艂acono za Zam贸wienie, b膮d藕 na inny wskazany przez Klienta rachunek bankowy.
  5. Prawo odst膮pienia od Umowy Sprzeda偶y nie przys艂uguje Konsumentowi w wypadku 艣wiadcze艅 o w艂a艣ciwo艣ciach okre艣lonych indywidualnie przez Konsumenta w z艂o偶onym przez niego Zam贸wieniu lub 艣ci艣le zwi膮zanych z jego osob膮 (zgodnie z art. 10 ust. 3 pkt 4 Ustawy o ochronie niekt贸rych praw konsument贸w oraz o odpowiedzialno艣ci za szkod臋 wyrz膮dzon膮 przez produkt niebezpieczny).
  6. Klient ma prawo do wymiany Produktu na inny Produkt prezentowany do sprzeda偶y w Sklepie. Prawo wymiany dotyczy Produktu kompletnego, posiadaj膮cego metki i nie nosz膮cego 艣lad贸w u偶ywania. Aby dokona膰 wymiany nale偶y wype艂ni膰聽formularz wymiany. Podpisany orygina艂 formularza wymiany nale偶y wraz z wymienianym Produktem i ksi臋gowym dowodem zakupu (paragonem fiskalnym lub faktur膮) przes艂a膰 na adres wskazany w punkcie 1.3. Regulaminu.
  7. Sklep internetowy Laura Guidi sp. z.o.o. Sp. komandytowa, nie przyjmuje paczek wys艂anych za pobraniem ani do paczkomatu.
 8. Reklamacje Produkt贸w
  1. Reklamacja Produktu mo偶e nast膮pi膰 ze wzgl臋du na niezgodno艣膰 Produktu z Umow膮 Sprzeda偶y, na zasadach okre艣lonych w Ustawie o szczeg贸lnych warunkach sprzeda偶y konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego.
  2. Reklamowany Produkt nale偶y wraz z wype艂nionym聽formularzem reklamacyjnymoraz ksi臋gowym dowodem zakupu (paragonem fiskalnym lub faktur膮 VAT) odes艂a膰 na adres wskazany w punkcie 1.3. Regulaminu. Koszty dostawy zwi膮zane z odes艂aniem reklamowanego Produktu zostan膮 zwr贸cone w razie pozytywnego rozpatrzenia reklamacji. Wszelkie zwroty i przesy艂ki wysy艂ane na koszt firmy Laura Guidi sp. z.o.o. Sp. komandytowa, 聽 z o.o. nie b臋d膮 przyjmowane, chyba 偶e nast膮pi艂y wcze艣niej inne pisemne ustalenia.
  3. Klient traci prawo do reklamacji Produktu, je偶eli przed up艂ywem dw贸ch miesi臋cy od stwierdzenia niezgodno艣ci Produktu z Umow膮 Sprzeda偶y nie zawiadomi o tym Sklepu. Do zachowania tego terminu wystarczy wys艂anie przed jego up艂ywem zawiadomienia na adres e-mailowy Sklepu.
  4. Reklamacje rozpatrywane s膮 najp贸藕niej w ci膮gu 14 dni聽 od daty otrzymania przez Sklep przesy艂ki z reklamowanym Produktem.
  5. W przypadku uznania reklamacji, Produkt zostanie zgodnie z wol膮 Klienta, w pierwszej kolejno艣ci naprawiony lub wymieniony na inny, pe艂nowarto艣ciowy. Je艣li b臋dzie to niemo偶liwe lub wymagaj膮ce nadmiernych koszt贸w, Sklep zwr贸ci Klientowi r贸wnowarto艣膰 ceny Produktu.
  6. Je偶eli wymiana Produktu nara偶a艂aby Klienta na znaczne niedogodno艣ci, ma on prawo domaga膰 si臋 stosownego obni偶enia ceny albo odst膮pi膰 od Umowy Sprzeda偶y, chyba 偶e niezgodno艣膰 Produktu z Umow膮 Sprzeda偶y jest nieistotna. Na 偶yczenie Klienta mo偶liwe jest tak偶e zamiast uzyskania zwrotu zap艂aconej ceny, wymiana reklamowanego Produktu na inny, dost臋pny w Sklepie Produkt. W takim wypadku dostawa Produktu nast膮pi na koszt Klienta, a Klient otrzyma wy艂膮cznie zwrot r贸偶nicy cen (w przypadku, gdy nabywany Produkt jest mniejszej warto艣ci ni偶 Produkt reklamowany) lub zobowi膮zany b臋dzie do dop艂aty r贸偶nicy (je偶eli nabywany Produkt jest wi臋kszej warto艣ci ni偶 Produkt reklamowany).
  7. W przypadku nieuwzgl臋dnienia reklamacji, Produkt zostanie odes艂any do Klienta wraz z opini膮 o niezasadno艣ci reklamacji.
 9. Newsletter
  1. U偶ytkownik ma mo偶liwo艣膰 zlecenia Sklepowi internetowemu Laura Guidi sp. z.o.o. Sp. komandytowa, przesy艂ania informacji w postaci Newslettera na podany przez siebie adres e-mail. Sk艂adaj膮c zlecenie przesy艂ania Newslettera U偶ytkownik jednocze艣nie zapewnia, i偶 jest upowa偶niony do dysponowania adresem poczty elektronicznej, na kt贸ry ma by膰 przesy艂ana informacja.
  2. Wyra偶aj膮c zgod臋 U偶ytkownik o艣wiadcza, i偶 przyjmuje do wiadomo艣ci, 偶e zlecenie wysy艂ania przez Sklep Newslettera jest dobrowolne, jednak brak takiego zlecenia mo偶e by膰 r贸wnoznaczny z brakiem mo偶liwo艣ci uczestniczenia w oznaczonych programach promocyjnych lub korzystania z innych, opcjonalnych korzy艣ci oraz brakiem mo偶liwo艣ci informowania U偶ytkownika przez Sklep o nowych Produktach.
  3. Klient mo偶e zrezygnowa膰 z otrzymywania Newslettera w ka偶dym czasie.
 10. Postanowienia ko艅cowe
  1. Regulamin wchodzi w 偶ycie z dniem og艂oszenia go na stronie Sklepu internetowego Laura Guidi sp. z.o.o. Sp. komandytowa, .
  2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie. U偶ytkownik zostanie powiadomiony o zmianach Regulaminu poprzez umieszczenie stosownego komunikatu na stronie Sklepu oraz poprzez informacje widoczn膮 w jego Koncie. Zmiana staje si臋 skuteczna z dniem wskazanym przez Sprzedawc臋. Zmiana Regulaminu nie dzia艂a wstecz i nie narusza praw os贸b nabytych na podstawie Regulaminu w brzmieniu wcze艣niejszym.
  3. Aktualny Regulamin jest umieszczany na stronie internetowej Sklepu internetowego Laura Guidi sp. z.o.o. Sp. komandytowa, oraz udost臋pniany nieodp艂atnie U偶ytkownikowi na ka偶de jego 偶膮danie.
  4. Sklep oraz w szczeg贸lno艣ci jego nazwa, koncepcja, wygl膮d graficzny, baza danych, prawa autorskie do utwor贸w znajduj膮cych si臋 na stronie internetowej Sklepu oraz prawa w艂asno艣ci przemys艂owej, w tym prawa ochronne na znaki towarowe jest w艂asno艣ci膮 Laura Guidi sp. z.o.o. Sp. komandytowa, z o.o. lub podmiot贸w, z kt贸rymi sp贸艂ka Laura Guidi sp. z.o.o. Sp. komandytowa, 聽Sp. z o.o. zawar艂a stosowne umowy i podlega ochronie prawnej.
  5. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie zastosowanie maj膮 powszechnie obowi膮zuj膮ce przepisy prawa, a w szczeg贸lno艣ci normy Kodeksu cywilnego, Ustawy o ochronie niekt贸rych praw konsument贸w oraz o odpowiedzialno艣ci za szkod臋 wyrz膮dzon膮 przez produkt niebezpieczny, Ustawy o szczeg贸lnych warunkach sprzeda偶y konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, Ustawy o ochronie danych osobowych oraz Ustawy o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮.
  6. Prawem w艂a艣ciwym dla Regulaminu jest prawo polskie, a wszelkie spory zwi膮zane z korzystaniem ze Sklepu b臋d膮 rozstrzygane przez w艂a艣ciwe rzeczowo polskie s膮dy powszechne.
  7. Dodatkowe informacje na temat dzia艂ania Sklepu internetowego Laura Guidi sp. z.o.o. Sp. komandytowa, oraz statusu Zam贸wienia mo偶na uzyska膰 pod adresem wskazanym w pkt. 1.3 Regulaminu.