Wózek sklepowy

 • Brak produktów w koszyku.

Polityka prywatności

Polityka prywatności Sklepu internetowego Laura Guidi znajdującego się pod adresem www.lauraguidi.pl

 

 1. Sklep internetowy Laura Guidi jest uprawniony, na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, ze zm.), do przetwarzania danych osobowych Użytkowników niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie usług, związanych z realizacją zamówień na produkty prezentowane do sprzedaży przez sklep internetowy Laura Guidi (dalej jako Usługi).
 2. Niniejsze Zasady Prywatności mają zastosowanie do danych osobowych osób korzystających ze Sklepu Internetowego Laura Guidi (dalej jako Użytkownicy) oraz innych osób wchodzących na stronę Sklepu internetowego Laura Guidi, znajdującą się pod adresem e.lauraguidi.pl.
 3. Administratorem danych w rozumieniu art. 7 pkt 4 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) jest Laura Guidi Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, ul. 11 Listopada 11, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, NIP 529-166-40-60, REGON 015331426, zarejestrowany pod numerem KRS 0000148763 przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy: 50.000,00 zł opłacony w całości (dalej jako Administrator).
 4. Administrator może przetwarzać w szczególności następujące dane osobowe: nazwisko, imiona, pseudonim, adres poczty elektronicznej, adres pocztowy Użytkownika. Administrator może przetwarzać również dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika z Usługi (dane eksploatacyjne): oznaczenia identyfikujące Użytkownika nadawane na podstawie danych, oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik, informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usług, informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z Usług. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Usług.
 5. Użytkownik może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych, o których mowa w punkcie 4. dla celów marketingowych.
 6. Dane osobowe Użytkowników są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione, zgodnie z przepisami prawa. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych, w tym przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz ich zmianą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 7. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia.
 8. W przypadku uzyskania przez Administratora  wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika ze Sklepu internetowego Laura Guidi w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem Sklepu internetowego Laura Guidi, Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika. Dane Użytkowników lub informacje o tych danych mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 9. Administrator może, na podstawie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, powierzać przetwarzanie danych osobowych Użytkowników innym podmiotom, w szczególności świadczącym usługi hostingowe.
 10. Administrator stosuje pliki typu Cookies. Pliki te to dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, które pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników ze Sklepu internetowego Laura Guidi. Użytkownik  może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies. Jednak wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików Cookies może uniemożliwić prawidłowe korzystanie ze Sklepu internetowego Laura Guidi.